Google+  +48 796 007 899  kontakt@wdialogu.com

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna

Metoda pracy psychoterapeutycznej opracowana przez Habiba Davanloo w latach 60-tych, dalej rozwijana przez kolejne pokolenia jego uczniów.
Szczególna forma psychoterapii przeznaczona do leczenia pacjentów z zaburzeniami osobowości, lękowymi, depresyjnymi oraz somatyzującymi.
Metoda która może przynieść efekty w stosunkowo krótkim czasie, jej skuteczność potwierdzają liczne badania naukowe z dziedziny psychologii i neurobiologii.

Terapia ISTDP jest:

  • dynamiczna, ponieważ, jako wywodząca się z psychoanalizy, zakłada istnienie wewnątrzpsychicznych konfliktów i zaburzeń, których usunięcie dokonuje się dzięki poznawczemu i emocjonalnemu wglądowi w istotę problemów,
  • krótkoterminowa, ponieważ udzielanie pacjentowi pomocy i rozwiązywanie jego wewnętrznych emocjonalnych problemów może odbywać się w stosunkowo krótkim czasie, terapeuta obiera najkrótszą drogę do osiągnięcia zmiany, do 40 spotkań,
  • terapią intensywną ponieważ jej celem jest pomaganie pacjentowi w przeżyciu podczas sesji zablokowanych i wypartych emocji i tęsknot z wczesnych relacji w ten sposób terapia pomaga pacjentowi rozumieć jego obecne zachowania i powiązać je z doświadczeniami z przeszłości.

ISTDP szczególnie z dużą uwagą i precyzją diagnozuje wzorzec rozprzestrzeniania się lęku u pacjenta oraz uruchamiane przez niego obrony.
Poprzez ciągłe monitorowanie poziomu lęku terapeuta pomaga pacjentowi regulować lęk w zdrowy sposób.
Pacjent w trakcie terapii nabiera też świadomości stosowanych przez niego obron, które chronią go przed doświadczaniem ukrytych i nieakceptowanych uczuć, tęsknot, pragnień.

Efektem udanej terapii ISTDP jest:

  • regulowanie lęku w zdrowy sposób,
  • rezygnacja z obron,
  • rozumienie siebie i przeżywanych uczuć i emocji,
  • przeżywanie i wyrażanie uczuć, tęsknot, pragnień w sposób możliwie pełny,
  • rozumienie zależności pomiędzy lękiem, obronami i uczuciami,
  • ustąpienie objawów lękowych, depresyjnych, somatycznych.