Google+  +48 796 007 899  kontakt@wdialogu.com
Aktualności

„Mężczyźni są z Ziemi i kobiety są z Ziemi” K. Wenning

Świetna książka, polecam nie tylko dla osób pracujących z parami, ale dla każdego kto chce polepszyć swój związek!

Każde małżeństwo może być udane, pod warunkiem, że kobieta i mężczyzna zrobią wszystko, by utrzymać swój związek.

Podstawowe prawdy dotyczące kobiet, mężczyzn i małżeństwa:
1. Skupianie się na różnicach pozbawia możliwości wspólnego doświadczania, łączenia się i kształtowania relacji. Odmienność ludzi w obrębie płci jest oczywista (biologia, wychowanie), ale na głębszym poziomie, wszystkich ludzi o wiele więcej łączy niż dzieli odnośnie kształtowania relacji z innymi ludźmi. Małżonkom trzeba pomóc te podobieństwa wychwytywać, przypominać, pokazywać, nazywać. Rozumienie różnic pomiędzy małżonkami jest ważne, ale kluczem do satysfakcji w związku jest skupienie się na podobieństwach i ignorowanie powierzchownych odmienności. Większość kobiet i mężczyzn pragnie:
Miłości, wsparcia, akceptacji, lojalności, szczerego i wyrozumiałego traktowania, udanego seksu, dzieci, stałego źródła dochodów, komfortowej przestrzeni życiowej, przyjaciół, jak najwięcej przyjemności i jak najmniej bólu. Większość ma też skłonności do zachowań destrukcyjnych i autodestrukcyjnych, uporczywego trwania przy kobiety swoich przekonaniach, do dysfunkcjonalnych zachowań, które budzą niechęć. Ale mamy wolę dzięki której, można zmienić to co sobie uświadomimy, że szkodzi związkowi.
Twój partner jest człowiekiem i chce tego samego co ty, dlatego trafiacie do terapeuty.
2. Małżeństwo doskonałe nie istnieje, to utopia. Dążenie do nieosiągalnego ideału skazuje na zniechęcenie i porażkę. Lepiej w tym czasie pracować nad tolerancją dla niedoskonałości swojej i partnera. Patrzeć na związek realistycznie!
3. Dobre intencje to podstawa, ale potrzebne jest aktywne działanie. Paul Hauck uważa, że ludzie kochają to, co partnerzy dla nich robią w odpowiedzi na ich najgłębsze pragnienia i potrzeby. Chodzi o częste wyrażanie uczuć w działaniu.
4. Każdy jest odpowiedzialny tylko i aż za swoje emocje i zachowania. Każdy sam kontroluje swoje gesty, ton głosu, ruchy ciała, słowa, postępowanie, emocje, w zależności jak ocenia sytuację. To nie partner jest przyczyną naszych zachowań, lecz to jak myślimy o relacji, o partnerze, jak oceniamy to co się dzieje między nami. Zamiast próbować kontrolować partnera, kontroluj siebie.
5. Jeżeli mimo starań nie uda się skłonić partnera do aktywnego funkcjonowania w związku, to można udać się po pomoc do poradni małżeńskiej, lub pracować indywidualnie nad sobą – jak sobie radzić, jak pogodzić się z postawą partnera, jak zrozumieć i zaakceptować fakt, że prawdopodobnie to nie jest właściwa osoba do związku, jak się rozstać z nadzieją na inny bardziej satysfakcjonujący związek.
6. Kto twierdzi, że kocha, ale nie robi nic by dać wyraz tej miłości, dba tylko o własne cele życiowe, ten nie kocha naprawdę.

Brak satysfakcji z małżeństwa pojawia się gdy potrzeby jednego lub obojga małżonków nie są spełnione. W trudnych sytuacjach oczywiste jest pojawianie się frustracji, złości, rozczarowania.

Zaburzenia funkcjonowania związku – gdy nieporozumienia wywołują dysfunkcjonalne uczucia i stany (oburzenie, groźby, szantaż, wściekłość, furia, depresja, długotrwały lęk, panika, indywidualne problemy emocjonalne). Niezdrowe długotrwałe emocje uniemożliwiają realną ocenę sytuacji i rozwiązanie problemów. Partnerzy dopuszczają do tego, że niezadowolenie z małżeństwa prowadzi do chwiejności emocjonalnej. Partnerzy zamartwiają się, kłopoty traktują zbyt poważnie i trzeba pomóc im to zredukować, aby możliwe stało się spokojne, realistyczne przedyskutowanie przyczyn konfliktów między nimi.

Poglądy i problemy niszczące małżeństwo:
1. obrażanie i obwinianie partnera
2. milczenie
3. ucieczki w środki odurzające
4. związek pozamałżeński

Postulaty, by pracować:
1. nad własnym zrównoważeniem emocjonalnym
2. nad własną atrakcyjnością
3. nad aktywnym udoskonalaniem związku
4. nad komunikacją
5. nad zażegnywaniem konfliktów
6. nad szukaniem pomocy
7. nad zakończeniem związku