Google+  +48 796 007 899  kontakt@wdialogu.com

Porady

Porady

Przeznaczone są dla osób, które poszukują konkretnych wskazówek lub opinii specjalisty dotyczących konkretnego problemu natury psychologicznej lub problemu dotyczącego członka rodziny. Porada ma na celu rozpoznanie problemu, wspólnym poszukiwaniu rozwiązań, przekazaniu informacji lub zaplanowaniu konkretnych działań.

Przykładowe tematy: trudności wychowawcze, problemy rodzinne np. rozwody, problemy z dziećmi, z rodzicami, współżycie seksualne, orientacja seksualna, trudności w staraniu się o dziecko, trudności wynikające z nieplanowanej i niechcianej ciąży, opieka nad osobą długotrwale chorą, niepełnosprawną, chorą somatycznie lub psychicznie, problemy związane z uzależnieniem, przemocą w rodzinie, utrata pracy, podjęcie ważnych decyzji życiowych, itp.