Google+  +48 796 007 899  kontakt@wdialogu.com

Psychoterapeuta uzależnień

Psychoterapeuta uzależnień

Justyna JachnikJustyna Jachnik. Tel. 608-136-166. Pedagog, specjalista terapii uzależnień, w trakcie certyfikacji podstawowego szkolenia ISTDP, które spełnia kryteria certyfikacyjne IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association). Pracuję pod stałą superwizją.

Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień w Gdańsku, uzyskałam certyfikat specjalisty terapii uzależnień SP/0785/2012, wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, odbyłam staże i superwizje.

Z osobami uzależnionymi pracuję od wielu lat, swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ośrodkach długoterminowych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ośrodkach krótkoterminowych dla osób uzależnionych od alkoholu. Pracuję także z osobami uzależnionymi behawioralnie: pracoholizm, hazard, internetoholizm i inne.
Kształciłam się w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi gdzie zdobywałam umiejętności w dziedzinie terapii rodzin, pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości, terapii ofiar i sprawców przemocy oraz osób wykorzystanych seksualnie.
Obecnie pracuję także w nurcie psychoterapii ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna), która jest pomocna w stanach lękowych, lękowo – depresyjnych, zaburzeniach somatycznych i osobowości.
Na co dzień pracuję w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Czersku.


Agata Dąbrowska, psychoterapeuta uzależnień, pedagog (absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

W 2014r. ukończyłam Studium Terapii Uzależnień w zakresie umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin a następnie uzyskałam certyfikat specjalisty Psychoterapii Uzależnień wydawany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując z pacjentami uzależnionymi, głównie od alkoholu, z ich rodzinami – osobami współuzależnionymi w Ośrodku Terapii i Współuzależnienia w Sępólnie Krajeńskim. Prowadzę indywidualną terapię uzależnień, psychoterapię współuzależnienia, prowadziłam grupy dla osób uzależnionych (grupy wstępne – edukacyjne, grupy poświęcone sposobom radzenia sobie z głodem alkoholowym). Odbyłam staż kliniczny na oddziale dziennym dla osób uzależnionych od alkoholu w Ośrodku Terapii Uzależnień w Działdowie, gdzie pracowałam z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi na różnych etapach terapii. W tym samym ośrodku odbyłam także superwizje kliniczną.

Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą gimnazjalną, prowadzę indywidualne zajęcia dla osób przejawiających zaburzenia adaptacyjne, opozycyjno – buntownicze, związane z okresem dojrzewania, kształtującej się osobowości. Pracuję też z dziećmi z różnych środowisk, również z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym. Prowadzę konsultacje dla rodziców w zakresie trudności wychowawczych, rozwojowych, szkolnych.