Google+  +48 796 007 899  kontakt@wdialogu.com

Justyna Jachnik psychoterapeuta

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna, psychoterapeuta uzależnień

Justyna JachnikJustyna Jachnik. Tel. 608-136-166. Pedagog, specjalista terapii uzależnień, w trakcie certyfikacji podstawowego szkolenia ISTDP, które spełnia kryteria certyfikacyjne IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association). Pracuję pod stałą superwizją.

Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień w Gdańsku, uzyskałam certyfikat specjalisty terapii uzależnień SP/0785/2012, wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, odbyłam staże i superwizje.

Z osobami uzależnionymi pracuję od wielu lat, swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ośrodkach długoterminowych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ośrodkach krótkoterminowych dla osób uzależnionych od alkoholu. Pracuję także z osobami uzależnionymi behawioralnie: pracoholizm, hazard, internetoholizm i inne.
Kształciłam się w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi gdzie zdobywałam umiejętności w dziedzinie terapii rodzin, pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości, terapii ofiar i sprawców przemocy oraz osób wykorzystanych seksualnie.
Obecnie pracuję także w nurcie psychoterapii ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna), która jest pomocna w stanach lękowych, lękowo – depresyjnych, zaburzeniach somatycznych i osobowości.
Na co dzień pracuję w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Czersku.