Google+  +48 796 007 899  kontakt@wdialogu.com

Psychoterapia długoterminowa

Psychoterapia długoterminowa

Przeznaczona dla osób nastawionych na głębsze poznanie i zrozumienie siebie. Podczas długoterminowej pracy (trwającej zwykle powyżej roku) osoba poszukująca pomocy ma okazję nauczyć się adekwatnie rozpoznawać źródła swoich kłopotów, realnie oceniać swoje słabe i mocne strony. Umożliwia trwałą zmianę charakteru i sposobu funkcjonowania w kierunku większej dojrzałości i budowania satysfakcjonujących związków. Proponowana jest zazwyczaj, gdy zgłaszane problemy mają długotrwały charakter i obejmują wiele sfer życia. Trudno przewidzieć z góry dokładny termin zakończenia pracy z terapeutą, kończy zazwyczaj wtedy, gdy obie strony uznają, że nastąpiły oczekiwane zmiany.