Google+  +48 796 007 899  kontakt@wdialogu.com

Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży to systematyczne spotkania z psychoterapeutą, podczas których osoba zgłaszająca się ma możliwość rozmowy na temat przeżywanych trudności.

Psychoterapię indywidualną poleca się młodym  osobom, które zmagają się z:

 • przygnębieniem,
 • depresją,
 • stresem,
 • lękami,
 • zaburzeniami odżywiania,
 • zaburzeniami snu,
 • trudnościami w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi,
 • cierpieniem związanym ze stratą bliskiej osoby,
 • przeżywanym kryzysem wartości, poczuciem braku sensu życia, doświadczania uczucia pustki w relacjach z innymi,
 • doświadczeniem przemocy fizycznej czy psychicznej,
 • pojawianiem się ryzykownych zachowań,
 • wątpliwościami związanymi z orientacją seksualną.

Praca terapeutyczna to rozmowy, które umożliwiają poznawanie siebie, swoich potrzeb, oczekiwań, określania swojej drogi życiowej, co daje możliwość rozwoju i uzyskanie zmian w problemowych obszarach.

Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu trwają 50 minut, o stałych porach. Długość terapii zależy od zgłaszanego problemu i potrzeb pacjenta.

W przypadku osób niepełnoletnich konsultacja odbywa się z rodzicem bądź opiekunem młodej osoby. Nastolatek po ukończeniu 18. roku życia na terapię może zgłosić się samodzielnie. W trakcie konsultacji terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami i ustala z pacjentem cele pracy terapeutycznej, okres trwania psychoterapii oraz sposób rozliczania.