Google+  +48 796 007 899  kontakt@wdialogu.com

Psychoterapia współuzależnienia

Psychoterapia współuzależnienia

Bliscy osoby uzależnionej chorują razem z nią. Przystosowują się do życia w negatywny sposób – sposób, który powoduje szkody i cierpienie. Nieświadomie przejmują odpowiedzialność za uzależnioną osobę w rodzinie, rezygnując tym samym z własnego życia, zatracając granice, czując szereg sprzecznych, często skrajnych uczuć. Próbując „zapanować” nad nałogiem uzależnionej osoby, z którą żyją doświadczają poczucia bezsilności, pustki, lęków, nasilenia objawów psychosomatycznych czy depresji.

Psychoterapia współuzależnienia jest zatem próbą rozpoznania własnego współuzależnienia, jego objawów, identyfikacji uczuć, tego, co dobre dla siebie i bliskich, a w konsekwencji ma prowadzić do większej koncentracji na sobie, swoich potrzebach, pragnieniach, celach.

Sesje psychoterapeutyczne dostosowane są do potrzeb pacjentów, stopnia przeżywanych trudności, gotowości do zajęcia się nimi. Trwają 50 min. , spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.