Google+  +48 796 007 899  kontakt@wdialogu.com

Psychoterapia

Psychoterapia

Termin psychoterapia pochodzi z języka greckiego i oznacza „leczenie duszy”. Jest wiele rodzajów technik i metod psychologicznych stosowanych w pracy z pacjentem. W naszej Poradni opieramy się głównie na koncepcji psychodynamicznej, której skuteczność potwierdzona jest badaniami naukowymi.
Psychoterapię zaleca się osobom, które przeżywają trudności z powodu zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości, które chorują na choroby somatyczne o podłożu psychologicznym. Psychoterapia polecana jest także dla osób, które przeżywają problemy w relacjach z innymi ludźmi. Odczuwają samotność, odrzucenie, znajdują się w trudnym momencie wywołanym sytuacją kryzysową (np. śmierć osoby bliskiej, rozwód, opieka nad osobą chorą).

Podstawą podjęcia terapii jest zgoda i przekonanie pacjenta, że w jakimś obszarze swoich trudności potrzebuje pomocy. Celem psychoterapii jest ograniczenie lub usunięcie przeżywanych trudności, przykrych objawów, cierpienia, a także rozpoczęcie procesu zmiany.

Podstawowymi narzędziami w psychoterapii jest rozmowa, relacja między terapeutą a pacjentem, wspólne poszukiwanie przyczyn i źródeł przeżywanych problemów, cierpienia, czy powtarzania niechcianych i nierozumianych, powodujących dyskomfort zachowań.

Rozpoczęcie terapii poprzedzane jest konsultacją z psychoterapeutą lub psychiatrą.