Google+  +48 796 007 899  kontakt@wdialogu.com

Standardy pracy

Standardy pracy

Poradnia „W DIALOGU” dba o komfort i pełną dyskrecję osób korzystających z usług. Pracownicy kierują się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa opracowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz zasadami Kodeksu Zasad Etycznych Psychoterapeuty.

Psychoterapeuci poddają swoją pracę systematycznej superwizji w uznanych Ośrodkach posiadających rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.