Google+  +48 796 007 899  kontakt@wdialogu.com

Uzależnienia – konsultacje / wczesne interwencje

Uzależnienia – konsultacje / wczesne interwencje

Przeznaczone głównie dla młodzieży, młodych dorosłych, ale także dla osób w każdym wieku, które doświadczają niepokoju związanego ze sposobem używania środka / środków psychoaktywnych. Mają na celu diagnozę lub wykluczenie uzależnienia, określenie sposobu używania środków psychoaktywnych przez pacjenta, dalszych konsekwencji związanych z używaniem, uporządkowanie jego wiedzy i potrzeb, a także ustalenia ewentualnej formy dalszej pomocy, jeśli pacjent po rozpoznaniu uzna, że jej potrzebuje.

Konsultacje dla rodziców dotyczą szeregu trudności (m. in. bezsilności i bezradności, chęci sprawowania kontroli nad zażywającym substancje psychoaktywne dzieckiem, poczucia winy, ogólnego niezrozumienia siebie i siebie w relacji z dzieckiem). Pozwalają bliżej przyjrzeć się tym trudnością, są próbą uporządkowania sytuacji życiowej, określeniem możliwości i ograniczeń, jakie niesie za sobą podejmowanie określonych decyzji.

Konsultacje takie ustalane są indywidualnie, według zapotrzebowania zgłaszających się.